Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w domenie

strony internetowej www.mojelazienki.pl

Postanowienia ogólne

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Barbarewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moje Łazienki.pl Wojciech Barbarewicz,

NIP: 958 125 79 39 , REGON: 220910737

DANE KONTAKTOWE:

Moje Łazienki.pl Wojciech Barbarewicz
ul. Morska 174
81-222 Gdynia

Adres poczty elektronicznej: sklep@mojelazienki.pl

Numer telefonu: 58/7141477, 609 399 995

2. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.

3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

6.Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

1.  Twoje dane osobowe:
     a) Przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy;
     b) Przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;
     c) Przetwarzamy, jeżeli Administrator posiada prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia roszczeń);
     d) Przetwarzamy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Prawa podmiotu danych w zakresie przetwarzanych danych osobowych:

1. Przysługują ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych:
Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych:
Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, których możesz od nas żądać to dane, które nam przekazałeś.

c) prawo do poprawiania danych:
Jeżeli mamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.

d) prawo do usunięcia danych:
Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:

  • złożone, a niezrealizowane zamówienie 
  • zaległość w płatnościach 
  • toczący się spór sądowy 
  • zrealizowałeś u nas zakupy, 

e) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu.

f) prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:

1. nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

2. jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

4. jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.


Zasady realizacji przysługujących ci praw/kontakt

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres e-mail: sklep@mojelazienki.pl 

lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 58/7141477, 609 399 995

Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

1.       W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

2.       Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

3.       Przetwarzamy następujące dane osobowe:

a.       adres mail,

b.       imię i nazwisko,

c.       adres,

d.       numer telefonu.

4.       Jeśli posiadasz konto na naszej stronie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe związane z użytkowaniem tego konta, m.in.:

a.       adres mail,

b.       imię i nazwisko,

c.       adres,

d.       numer telefonu,

e.       historię zakupów.

5.       Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w celach marketingowych, nie będą sprzedawane ani nie będą wymieniane z firmami zewnętrznymi.

6.       W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych.

7.       Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.       W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych co za tym idzie nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich                danych osobowych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

1.       Każde indywidualne zamówienie jest potwierdzane email natomiast w celu zrealizowania zamówienia niestandardowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

2.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in:

a.       zamówienia w tym przesyłania informacji o statusie dostawy

b.       zwrotów,

c.       wymian,

d.       płatności,

e.       zgłoszeń gwarancyjnych i reklamacji.

3.       W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

a.       adres mail,

b.       imię i nazwisko,

c.       adres,

d.       numer telefonu,

e.       adres dostawy,

f.        informacje na temat płatności i historię płatności,

g.       informacje na temat zamówienia.

4.       Jeżeli posiadasz konto, w celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

a.       adres mail,

b.       imię i nazwisko,

c.       adres,

d.       numer telefonu,

e.       adres dostawy,

f.        informacje na temat płatności i historię płatności,

g.       informacje na temat zamówienia,

h.       identyfikator konta / członkostwa,

i.        historię zakupów.

5.       Informujemy Cię, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online.

6.       Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.

7.       Każde zamówienie realizowane w naszym sklepie wysyłane jest do Państwa wyspecjalizowaną firmą kurierską, gwarantującą bezpieczną i terminową dostawę.

8.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane 5 (słownie: pięć) lat od końca roku, w którym skorzystałeś z usługi zakupy online.

Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

1.       Pamiętaj, że:

a.       Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,

b.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

2.       W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

a.       Numer klienta,

b.       Numer zamówienia,

c.       Nr Faktury Vat

d.       Imię i nazwisko,

e.       Adres pocztowy,

f.        Kwota transakcji.

g.       Data transakcji

3.       Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.

4.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.

Polityka plików cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

  • pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
  • pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe. 

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

Zarządzanie plikami cookies

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”

W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”

Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej

Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome:

Należy kliknąć ikonę  na pasku narzędzi 

Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane”

W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”  

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana) 

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+ 

Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje” 

W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”  

W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika” 

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane” 

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona. 

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.