Ciasteczka W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tej strony wykorzystywane są pliki COOKIE. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę. - Dowiedz się więcej -
Zamknij tę wiadomość

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mojelazienki.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązujący od 01.09.2023 r.

 

Mojelazienki.pl to sklep internetowy prowadzony w domenie mojelazienki.pl, przez firmę Moje Łazienki.pl Wojciech Barbarewicz,

z siedzibą w Rumi, przy ul. Pomorskiej 3/51, kod pocztowy 84-230, z którą klienci mogą się kontaktować:

- mailowo pod adresem: sklep@mojelazienki.pl

- telefonicznie pod numerami: 609399995, 587141477

- osobiście w sklepie firmowym w Gdyni, przy ul. Morskiej 174

 

1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Moje Łazienki.pl

Wojciech Barbarewicz, za pośrednictwem mojelazienki.pl, na rzecz klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,

o którym mowa w artykule 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

2. Mojelazienki.pl prowadzą sprzedaż detaliczną, drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie

mojelazienki.pl, a także mailowo oraz na miejscu w sklepie firmowym. 

3. Klienci mają możliwość korzystania z mojelazienki.pl dokonując rejestracji. Świadczenie usług ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z

Moje Łazienki.pl,  na korzystanie z mojelazienki.pl, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Moje Łazienki.pl jest w

trakcie realizacji zamówienia złożonego przez klienta. W tym przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia

konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar.

Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.